Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Een boom kun je op een simpele manier verdelen in drie stukken, namelijk de wortels, de stam en de kroon. Hiervan bevinden zich de wortels volledig onder de grond en de stam en de kroon bovengronds.

Algemene voorwaarden

Contact
Actueel
  • Mitigerende maatregelen

    In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Soontiëns boomverzorging mitigerende maatregelen uitgevoerd betreft een populatie maretak (viscum album) gevestigd in een laanstructuur van populier aan de Loostraat te Eindhoven. De gemeente Eindhoven is voornemens deze rij populieren op termijn te kappen. Het bevoegd gezag (in dit geval gemeente Eindhoven) heeft zorgplicht volgens de wet natuurbescherming. […]

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: