Stormschade

Het restaureren van bomen na stormschade

Wanneer een boom getroffen wordt door een storm of windvlaag, zal altijd eerst de schade/loszittende takken verwijderd moeten worden. Hierna moet beoordeeld worden wat het toekomstperspectief is van deze boom. Dit is altijd afhankelijk van de boomsoort en de aangebrachte schade.

Boomveiligheidscontrole | Soontiëns Boomverzorging

De meeste bomen zijn echte overlevers en zullen na een stormschade toch verder groeien, hetzij in een ander formaat/vorm. Vaak worden dit de interessantste bomen, vanwege het leven dat in de holtes en op het dode hout voorkomt. Wij kunnen een boom na stormschade vaak zo snoeien, dat deze weer veilig kan doorgroeien en binnen een aantal jaren weer een volle kroon bezit.

Contact
Actueel
  • Mitigerende maatregelen

    In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Soontiëns boomverzorging mitigerende maatregelen uitgevoerd betreft een populatie maretak (viscum album) gevestigd in een laanstructuur van populier aan de Loostraat te Eindhoven. De gemeente Eindhoven is voornemens deze rij populieren op termijn te kappen. Het bevoegd gezag (in dit geval gemeente Eindhoven) heeft zorgplicht volgens de wet natuurbescherming. […]

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: