Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek: de beste plek voor uw boom

Aangezien de wortels van een boom water en voedingsstoffen naar de bladeren transporteren, is een gezonde ondergrondse groeiplaats essentieel voor een gezonde groei van uw boom. Andersom zorgt een gezonde kroon voor gezonde wortels. Vaak zijn problemen in de conditie van de bomen gerelateerd aan problemen in de groeiplaats: een fluctuerende of verstoorde grondwaterhuishouding, een te sterk verdichte bodem, zoutschade, gebrek aan mineralen of voedingstoffen. Om de oorzaken van een slechte conditie te achterhalen, is een groeiplaatsonderzoek van groot belang.

Onze boomverzorgers zijn bekwaam om een groeiplaatsonderzoek uit te voeren. Voor een analyse van voedingstoffen raadplegen wij een bodemkundig laboratorium.

Groeiplaatsonderzoek | Soontiëns Boomverzorging

SITUATIES

Nieuwe situatie

Door de groeiplaatsomstandigheden voor de aanplant van een nieuwe boom te beoordelen, kan deze indien nodig geoptimaliseerd worden, zodat de kans op het aanslaan van de boom wordt vergroot.

Voorgenomen aanleg, bouw of reconstructie

Vaak vormt een groeiplaatsonderzoek onderdeel van een Bomen Effect Analyse (BEA). Bij een voorgenomen aanleg, bouw of reconstructie nabij een boom wordt aan de hand van een groeiplaatsonderzoek bepaald wat de boven- en ondergrondse effecten van de voorgenomen plannen zijn voor de boom.

Bestaande situatie

Wanneer bestaande bomen een verminderde groei vertonen of andere afwijkingen hebben, kan de oorzaak ervan in veel gevallen door middel van een groeiplaatsonderzoek vastgesteld worden.

Contact
Soontiëns Boomverzorging
Urkhovenseweg 570
5641 KX Eindhoven
040-2811339
info@soontiensboomverzorging.nl

Op de foto ziet u hoe wij d.m.v. grondwissel de groeiplaats van bestaande bomen in de Kerkstraat in het centrum van Eindhoven hebben verbeterd.

Contact

Op de foto ziet u hoe wij d.m.v. grondwissel de groeiplaats van bestaande bomen in de Kerkstraat in het centrum van Eindhoven hebben verbeterd.

GROEIPLAATSVERBETERING

Als een boom nog voldoende potentie vertoond om verder te leven, kan de groeiplaats met diverse methodes en substraten verbeterd worden. Maar ook om een boom meer groeiruimte te geven, zodat deze groter en ouder kan worden, zijn er diverse methodes geschikt. Een aantal voorbeelden van geschikte methodes:

  • Grondwissel d.m.v. grondzuigtechniek;
  • Grondwissel d.m.v. graven;
  • Aanbrengen van een schimmeldominante mulchlaag of een ander organisch materiaal;
  • Pneumatische injectie van lucht om grond los te breken;
  • Pneumatische injectie van een substraat om meer groeiruimte te krijgen en het voedingsgehalte op pijl te brengen;
  • Voedingspijlers boren/ zuigen.

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: