Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole

De boomveiligheidscontrole is gericht op het tijdig herkennen van onveilige situaties en laat zien waar ingrijpen noodzakelijk is. Met deze dienst kunnen boomeigenaren aan hun zorgplicht voor bomen voldoen. Iedere boomeigenaar is verantwoordelijk voor schade aan derden en objecten, tenzij voldoende aandacht aan de veiligheid van hun bomen is besteed. Een boomeigenaar is dus verplicht zijn bomen door een deskundige te laten beoordelen op veiligheid. Wij verzorgen de boomveiligheidscontrole en de rapportage.

Boomveiligheidscontrole met Soontiëns Boomverzorging

Wij kunnen enkele bomen beoordelen op boomveiligheid, maar ook uw hele bomenbestand controleren. Informeer gerust naar de mogelijkheden. Soontiëns Boomverzorging helpt u graag!

Herkennen van risico's

Het controleren van een boom zal in eerste instantie met het blote oog gebeuren met slechts enkele hulpmiddelen, zoals een sondeerstaaf en een houten hamer. Onze boomverzorgers zijn opgeleid om mankementen in een boom te herkennen, door middel van een VTA (Visual Tree Assesment). Er wordt bij een boomveiligheidscontrole altijd gekeken naar de conditie van de boom en naar de houtstructuur (het mechanische deel van de boom).

Nader onderzoek

Zowel in de conditie als in de houtstructuur kan er een probleem voorkomen dat een gevaar voor de omgeving oplevert. Worden deze door een boomverzorger herkend, dan kunnen we hier op inspelen door een oplossing te adviseren en uit te voeren. Niet van alle waargenomen mankementen is met het blote oog te beoordelen of ze echt een risico vormen voor de omgeving.

Vooral de voortgang van houtrot door een parasitaire zwam is moeilijk vanaf de buitenkant in te schatten. Deze mankementen zullen dan ook nader onderzocht worden met speciale apparatuur. Ook dit onderzoek kunnen wij voor u verzorgen in samenwerking met specialisten op dit gebied.

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: