Partners

Partners van Soontiëns Boomverzorging

VIJVERS EN WATERPARTIJEN

ZADEN

TUINGEREEDSCHAP

PLANTENVERZORGING

KUNSTGRAS

OVERIGE LINKS

Contact
Actueel
  • Mitigerende maatregelen

    In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Soontiëns boomverzorging mitigerende maatregelen uitgevoerd betreft een populatie maretak (viscum album) gevestigd in een laanstructuur van populier aan de Loostraat te Eindhoven. De gemeente Eindhoven is voornemens deze rij populieren op termijn te kappen. Het bevoegd gezag (in dit geval gemeente Eindhoven) heeft zorgplicht volgens de wet natuurbescherming. […]

    Lees meer...

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: