Bomen effect analyse

Bomen Effect Analyse

Soontiëns Boomverzorging biedt nu ook de mogelijkheid om de effecten van bouw- of renovatieprojecten op de boomkwaliteit in kaart te brengen door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA). Met dit instrument kunnen de belangen van waardevolle bomen in een bouw- en aanlegtraject worden meegenomen. Vaak hebben bouwactiviteiten grote gevolgen voor bestaande bomen. Zonder de juiste aandacht wordt er gemakkelijk onherstelbare schade aan de bomen aangebracht.

Bijzonder werk bomen | Soontiëns Boomverzorging

Soontiëns Boomverzorging staat voor de boombelangen

De ruimte in bebouwd Nederland is beperkt en wordt daardoor intensief benut. Het belang van bomen botst regelmatig met de keuzes die gemaakt worden voor de inrichting van ruimte. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met bestaande bomen, zullen deze vaak niet worden ingepast in de nieuwe invulling of beschadigd raken door de bouwactiviteiten. Hierdoor kunnen waardevolle bomen binnen korte tijd verdwijnen uit het straatbeeld, terwijl dit met de juiste aandacht voorkomen kan worden.

Onderdelen Bomen Effect Analyse

De BEA bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vraagstelling: kan de boom duurzaam worden behouden?
  • Beoordeling: boomkwaliteit en gevolgen van de activiteiten voor de boom.
  • Conclusie: de boom behouden is mogelijk/onmogelijk.

Laat een Bomen Effect Analyse uitvoeren in de planningsfase

Soontiëns Boomverzorging komt graag een BEA uitvoeren. Door dit tijdig te doen, kan ook voorkomen worden dat bomen tijdens de bouwwerkzaamheden permanent beschadigd raken. In onze aanbevelingen kunnen we dan, om de boom of bomen te redden, gerichte maatregelen adviseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beschermen van de wortels met rijplaten of het plaatsen van bouwhekken zodat machines en materieel niet in de buurt van de boom kunnen komen. Maar ook aanbevelingen voor het leggen van kabels en leidingen of bijvoorbeeld het behoud van de grondwaterstand kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Meer informatie

Deze dienst is specifiek gericht op boomeigenaren, projectontwikkelaars en overheden. Wilt u hier meer over weten? Of bent u benieuwd naar de kosten voor een Bomen Effect Analyse? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: