Bomen effect analyse

Bomen Effect Analyse

Soontiëns Boomverzorging biedt nu ook de mogelijkheid om de effecten van bouw- of renovatieprojecten op de boomkwaliteit in kaart te brengen: Bomen Effect Analyse (BEA). Met dit instrument kunnen de belangen van waardevolle bomen in een bouw- en aanlegtraject worden meegenomen. Vaak hebben bouwactiviteiten grote gevolgen voor bestaande bomen. Zonder de juiste aandacht wordt er gemakkelijk onherstelbare schade aan de bomen aangebracht.

Bijzonder werk bomen | Soontiëns Boomverzorging

Soontiëns Boomverzorging staat voor de boombelangen

De ruimte in bebouwd Nederland is beperkt en wordt daardoor intensief benut. Het belang van bomen botst regelmatig met de keuzes die gemaakt worden voor de inrichting van ruimte. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met bestaande bomen, zullen deze vaak niet worden ingepast in de nieuwe invulling of beschadigd raken door de bouwactiviteiten. Hierdoor kunnen waardevolle bomen binnen korte tijd verdwijnen uit het straatbeeld, terwijl dit met de juiste aandacht voorkomen kan worden.

Onderdelen Bomen Effect Analyse

De BEA bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vraagstelling: kan de boom duurzaam worden behouden?
  • Beoordeling: boomkwaliteit en gevolgen van de activiteiten voor de boom.
  • Conclusie: de boom behouden is mogelijk/onmogelijk.
  • Aanbevelingen.

Deze dienst is specifiek gericht op boomeigenaren, projectontwikkelaars en overheden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN: